Bestuur DSDNederland weer op volle sterkte!

Al geruime tijd was duidelijk dat er nieuwe bestuursleden nodig waren i.v.m. het aftreden van de voorzitter en penningmeester.

Beide personen hadden zitting in het dagelijks bestuur en gingen aftreden tijdens de Algemene Ledenvergadering van DSDNederland van zaterdag 12 april 2014.

Hiernaast had ook een algemeen bestuurslid te kennen gegeven af te treden en was er in dit team al een vacature.

Het vinden van nieuwe bestuursleden is moeilijk, net als bij veel andere verenigingen. Dit bleek ook bij onze vereniging het geval. Uiteindelijk is het ons wel gelukt.

We zijn dan ook blij dat tijdens de Algemene Ledenvergadering vier leden van de vereniging hebben aangegeven het bestuur te willen versterken. Hierdoor zullen twee functies in het dagelijks bestuur weer worden bezet.

De twee andere personen gaan zitting nemen in het algemeen bestuur en zullen ondersteunende taken gaan verrichten.

Op bijgevoegde foto's wordt het spreekwoordelijke "stokje" overgedragen door Juliette Kuling naar de nieuwe voorzitter Joke Gorter. Joke Gorter was secretaris en haar taken worden overgenomen door de Puck Westerveld.

Het stokje wordt overdragen door Juliette naar de nieuwe voorzitter Joke Het stokje wordt overgedragen van Joke naar de nieuwe secretaris Puck