Eerste LHBTI-kinderrechtenrapportage voor staatssecretaris Van Rijn

COC Nederland presenteerde op dinsdag 18 februari het eerste rapport óóit over de rechten van LHBTI-kinderen (lesbische, homoseksuele, bi-seksuele, transgender en intersekse kinderen) in Nederland. Het rapport werd aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn (Jeugdbeleid) en bevat aanbevelingen voor verbetering van LHBTI-kinderrechten in onder meer de jeugdzorg en het onderwijs.

Via onderstaande link is het bericht op de COC website te lezen en is een pdf van het rapport te downloaden.

http://www.coc.nl/politiek-2/eerste-lhbti-kinderrechtenrapportage-voor-staatssecretaris-van-rijn

Deze passage is in het rapport te lezen:

LHBT-belangenorganisaties kunnen niet voor personen met een intersekse-conditie spreken. Praat met ons, niet over ons, is een belangrijke boodschap vanuit de organisaties die zich inzetten voor de intersekse-agenda.Die dialoog (die overigens ook continu plaatsvindt tussen verschillende groepen binnen de LHBT-beweging) is nodig voor het vormgeven van emancipatie en solidariteit onderling en wordt mogelijk gemaakt doordat gesprekspartners hun eigen positie duidelijk maken.