Publicaties in de media

Geruime tijd hebben leden van DSDNederland zich geergerd aan het beeld dat in de media werd geschetst over interseksualiteit. Artsen werden aan het woord gelaten zonder dat wij onze eigen ideeën konden laten horen en in andere artikelen werd gesuggereerd dat mensen met een intersekse-aandoening en masse kiezen voor een genderidentiteit die tussen man en vrouw inligt. Dat we zelf niet aan het woord kwamen, had alles te maken met het advies van behandelaars om vooral niets tegen anderen te zeggen. De rechtszaak die een van onze leden tegen haar werkgever had aangespannen (zie hieronder 'Ex-stewardess klaagt Transavia aan') maakte het noodzakelijk dat we een mediabeleid formuleerden. Daarbij is ook besloten dat we voortaan zelf in de media willen uitleggen wat het betekent om AOS* te hebben. Een aantal televisieprogramma's had al eerder gevraagd of DSDNederland wilde meewerken aan een programma over interseksualiteit, maar die verzoeken waren tot dan toe allemaal afgewezen. Maar op basis van het nieuwe mediabeleid en na uitgebreid overleg, werd eind 2003 besloten om samen met de productiemaatschappij Medical Multi Media toch een televisieprogramma te maken.

Hieronder staan de publicaties waar DSDNederland actief aan heeft meegewerkt, maar ook publicaties waarin wordt gepraat over vrouwen met AOS maar niet met vrouwen over AOS.

24 september 2016
Artikel in Trouw - Als de artsen het al niet weten
18 juni 2014
Trouw

Woensdag 18 juni 2014 was het onderwerp in het gedeelte 'vandaag' intersekse. In het artikel wordt uitleg gegeven over intersekse / DSD en is een interview te lezen met Juliette. 

27 september 2013
Libelle

Onlangs, in nummer 40, heeft er een interview in de Libelle gestaan met een van onze leden.

22 augustus 2013
Viva

Onlangs, in nummer 35, heeft er een interview in de Viva gestaan met een van onze leden.

Special Cosmopolitan over AOS
1 februari 2013
Cosmopolitan

In februari 2013 is en artikel over een meisje met AOS verschenen in Cosmopolitan. 

Eerste pagina van arikel 'Leven met... androgeen ongevoeligheidssysndroom (AOS)
26 oktober 2011
Goed gevoel

 In het Belgische blad 'Goed Gevoel' van 26 oktober 2011 heeft een artikel gestaan over AOS*. 

ps. de pdf is niet van erg hoge kwaliteit, we houden ons aanbevolen voor een beter!

24 mei 2011
Libelle Balance

In de Libelle Balance van 24 mei 2011 is een mooi artikel verschenen over AOS*. Het artikel bestaat uit een interview met Joke.

1 november 2010
Tijdschrift

In het november nummer van Psychologie Magazine is weer een mooi en sterk artikel verschenen over AOS*. Eén van onze leden heeft hier aan meegewerkt en openhartig haar verhaal verteld. 

Juliette en Hella in de boot
10 september 2010
KRO
 
Als de natuur zijn werk had gedaan, was Juliette een jongen geworden. Juliette is één van de paar honderd vrouwen in Nederland met AOS ofwel een intersekse aandoening. In de pubertijd krijgt Juliette van de artsen te horen dat ze er maar beter niet over kan praten, omdat er geen andere meisjes zoals zij zouden zijn. In de eerste uitzending van KRO De Wandeling in het nieuwe seizoen vertelt Juliette over het grote geheim dat ze jarenlang bij zich droeg.
Margot in het bos met hond.
2 september 2009
Netwerk

Als gevolg van de media aandacht voor de atlete Caster Semenya, ontving het bestuur een verzoek van het tv programma Netwerk om mee te werken aan een uitzending.

Na overleg binnen het bestuur is er besloten dat de voorzitter van AISNederland dit interview zou geven.