DSDNederland

DSDNederland komt op voor de belangen van mensen met een aangeboren variatie in de XY-sekse ontwikkeling en voor hun ouders of verzorgers. De variatie kan oa. veroorzaakt zijn door: androgeenongevoeligheid, xy gonadale dysgenesie, leydigcelhypoplasie, ovotesticulaire DSD, en enzymstoornissen in de steroidsynthese zoals 17 beta-hydroxysteroiddehydrogenase en 5 alpha-reductase deficiëntie en wordt internationaal aangeduid als XY-Differences of Sex Development: 46,XY-DSD.

Het lidmaatschap staat open voor mensen met een van deze aandoeningen en hun ouders of verzorgers.

Op weg naar volwassenheid

Volwassen worden betekent soms vallen en opstaan. In de periode 19 februari 2002 tot en met 31 december 2003, waarvoor ons met terugwerkende kracht op 26 september 2002 door het Fonds PGO (voorheen Patiëntenfonds) een startsubsidie is verleend, moest AISNederland haar bestaansrecht bewijzen. Nu op 1 november 2003, bijna aan het einde van de periode waarvoor ons door het Fonds PGO een startsubsidie is verleend, kunnen we u laten zien dat we deze doelstelling hebben verwezenlijkt. Onze conclusie is duidelijk, AISNederland heeft bestaansrecht maar zal dat in de toekomst moeten blijven bewijzen.

Openheid, vrijheid, waardigheid

In het welkomstwoord van de bijeenkomst van 1 november 2003 citeerde voorzitter Inge Intven artikel 1 van de universele verklaring van de rechten van de mens.

Media & Openheid

Het afgelopen jaar hebben de media ontdekt dat er zoiets als AOS* bestaat. Dat heeft te maken met de rechtszaak die Deniece heeft aangespannen tegen haar werkgever, maar ook met de aandacht die de media al hadden besteed aan genderdysfore kinderen. Gender is ‘in’. Maar heeft AOS* wel iets met gender te maken? In de artikelen die het vorige jaar over interseksualiteit zijn verschenen, werden we telkens weer afgeschilderd als genderbenders of tussenmensen. Het is tijd om het echte verhaal over AOS gepubliceerd te krijgen.

Aanvaarden of berusten? De fasentheorie van Elisabeth Kübler-Ross

De oorspronkelijk uit Zwitserland afkomstige en nu in Amerika wonende psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft een aantal boeken geschreven over de manier waarop stervenden mensen omgaan met hun situatie. Het eerste boek ‘On Death and Dying’ verscheen in 1969 en in de loop van de tijd heeft ze over dit onderwerp twee nieuwe boeken geschreven waarin ze haar eigen theorieën telkens heeft aangepast aan nieuwe inzichten. Tegenwoordig hebben steeds meer collega’s van Kübler-Ross het idee dat haar fasentheorie niet meer actueel is. Maar in de praktijk blijkt dat vrijwel iedereen in een ‘rouwsituatie’, en dat hoeft niet alleen het eigen sterven te zijn, zichzelf in de fasentheorie herkent.

Wie is er bang voor hormonen? Nieuwe hoogleraar endocrinologie bij VUmc

Er is veel discussie over de toediening van extra hormonen aan vrouwen. Angst voor hormonen is echter niet op zijn plaats, mits er op verantwoorde wijze mee wordt omgegaan. Dit stelt prof. dr. Coen Netelenbos bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de endocrinologie aan het VU medisch centrum op 3 oktober 2003.

Inhoud syndiceren