DSDNederland

DSDNederland komt op voor de belangen van mensen met een aangeboren variatie in de XY-sekse ontwikkeling en voor hun ouders of verzorgers. De variatie kan oa. veroorzaakt zijn door: androgeenongevoeligheid, xy gonadale dysgenesie, leydigcelhypoplasie, ovotesticulaire DSD, en enzymstoornissen in de steroidsynthese zoals 17 beta-hydroxysteroiddehydrogenase en 5 alpha-reductase deficiëntie en wordt internationaal aangeduid als XY-Differences of Sex Development: 46,XY-DSD.

Het lidmaatschap staat open voor mensen met een van deze aandoeningen en hun ouders of verzorgers.

De andere kant van de medaille; AISNederland over de publiciteit rondom Caster Semenya

AISNederland volgt momenteel de uitingen in de media met grote belangstelling. Opnieuw is er sprake van vermoedens dat een atlete zich voordoet als vrouw en misschien wel een man is. Tegenhouden kunnen we dit soort uitingen niet. Wel kunnen we proberen een zo goed mogelijk beeld te geven aan de bezoekers van onze website. We zullen dan ook een aantal zaken hier vermelden. We willen met nadruk hier vermelden dat we het absoluut niet eens zijn met het op deze wijze in de publiciteit brengen van dit soort intieme privé gegevens over atleten of wie dan ook. Als gevolg van de vaak negatieve reacties, is het  voor onze achterban erg moeilijk om naar buiten te treden met het hebben van een intersexe aandoening. Het is een feit dat het vandaag de dag nog steeds vrijwel onbekend dat er niet alleen maar stereotiepe xy mannen en xx vrouwen rondlopen, maar daarnaast vele varianten hierop met alle mogelijke denkbare gevolgen van dien. Dit betekent zeer zeker niet dat je in het verkeerde lichaam zit of dat je, je geen vrouw voelt. 

Bestuursvergadering 9 mei

Zaterdag 9 mei jl. heeft het Algemeen Bestuur een vergadering gehad. Hierin is onder andere gesproken over:

  • Het informatiemateriaal van AISNederland moet worden herdrukt. Bekeken wordt of het zinvol is om deels materiaal van zusterverenigingen over te nemen en te vertalen in het Nederlands.
  • Er is een begroting opgesteld voor het te organiseren weekend voor de jeugd. In de volgende nieuwsbrief zal er informatie worden gegeven over plaats, data, kosten en programma.

Meldactie: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorgen over de AWBZ?Heeft u te maken met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Dit kan het geval zijn als u thuis verzorging krijgt of omdat uw kind begeleiding nodig heeft. Of omdat uw vader of moeder in een speciale woonvorm woont. Dan heeft u waarschijnlijk ook gemerkt dat dit jaar veel in de AWBZ is veranderd.

Zorgverzekeraars die lidmaatschap vergoeden

Enige tijd geleden beloofden we informatie over zorgverzekeraars die het lidmaatschap van een patiëntenvereniging vergoeden. Via de site van de NPCF (Nederlandse Patienten Consumenten Federatie) is deze lijst te downloaden. Op de valreep van het jaar is het misschien toch nog handig om te weten.

Kijk voor meer informatie op: NPCF - Vergoeding lidmaatschap

Meldactie: Leven met geneesmiddelen

Op maandag 3 november starten de regionale Zorgbelangorganisaties en het Meldpunt Consument en de Zorg (initiatief van de NPCF) een meldactie waarbij mensen hun ervaringen kunnen melden met geneesmiddelen. De meldactie is gekoppeld aan de Week van de Chronisch Zieken (7-13 november).

Inhoud syndiceren