DSDNederland

DSDNederland komt op voor de belangen van mensen met een aangeboren variatie in de XY-sekse ontwikkeling en voor hun ouders of verzorgers. De variatie kan oa. veroorzaakt zijn door: androgeenongevoeligheid, xy gonadale dysgenesie, leydigcelhypoplasie, ovotesticulaire DSD, en enzymstoornissen in de steroidsynthese zoals 17 beta-hydroxysteroiddehydrogenase en 5 alpha-reductase deficiëntie en wordt internationaal aangeduid als XY-Differences of Sex Development: 46,XY-DSD.

Het lidmaatschap staat open voor mensen met een van deze aandoeningen en hun ouders of verzorgers.

Huisartsenbrochure

In samenwerking met de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) heeft de vereniging een Huisartsenbrochure ontwikkeld. Het gaat om een digitale brochure waar huisartsen uitgebreide informatie kunnen vinden over 46, XYDSD.

Reportage in Brandpunt over kinderen met onduidelijk geslacht

Brandpunt maakt reportage over kinderen met onduidelijk geslacht

Lidmaatschap DSDNederland mogelijk vergoed door uw zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van een lidmaatschap van DSDNederland.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebben een aantal zorgverzekeraars voorwaarden gesteld zoals aangesloten zijn bij de NPCF of bij Ieder(in). DSDNederland is aangesloten bij beide organisaties.

Bestuur DSDNederland weer op volle sterkte!

Al geruime tijd was duidelijk dat er nieuwe bestuursleden nodig waren i.v.m. het aftreden van de voorzitter en penningmeester.

Beide personen hadden zitting in het dagelijks bestuur en gingen aftreden tijdens de Algemene Ledenvergadering van DSDNederland van zaterdag 12 april 2014.

Eerste LHBTI-kinderrechtenrapportage voor staatssecretaris Van Rijn

COC Nederland presenteerde op dinsdag 18 februari het eerste rapport óóit over de rechten van LHBTI-kinderen (lesbische, homoseksuele, bi-seksuele, transgender en intersekse kinderen) in Nederland.

Inhoud syndiceren